رویکرد نیمه­ استاتیک

در رویکرد CFD تصور می­شود که ماهیت دینامیک باد تاثیر بزرگی بر روی سازه چادری نداشته باشد و قابل صرف نظر است. در نتیجه بار باد می تواند از نوع استاتیک مدل شود. با این فرض میزان بار باد بر اساس آیین نامه ­های مناسب سازه چادری شبیه سازی خواهد شد

روش CFD یا تونل باد

یکی از سوالات معماران و مهندسین نا آشنا با سازه چادری این است که، آیا این سازه­ ها قابلیت تحمل بار باد و برف را دارد؟ پاسخ به این پرسش قطعا مثبت است. ما سازه­ های چادری در مناطق پرباد و برف مانند کرمانشاه و گیلان با استفاده از روش CFD (تونل باد) اجرا کرده […]