درباره ما

درباره گروه سازینو

شرکت سازینو به عنوان شرکت تخصصی در زمینه معماری، طراحی و ساخت و اجرای سازه های پارچه ای (چادری) در ایران در سال 1396 فعالیت خود را آغاز نمود.

رویکرد گروه سازینو اعتقاد به همبستگی و ارتباط تنگاتنگ میان معماری و ساخت است که هردو در کنار هم موضوع اصلی فعالیت شرکت محسوب می شود.

علی رغم توجه بسیار زیاد سازینو به جنبه های تکنولوژیک پروژه ها، ما براساس تجربه های افراد کاربلد در زمینه معماری و ارتباط انسانی به این بخش از موضوع هم بسیار مسلط می باشیم.

گروه مهندسی سازینو با در نظر گرفتن مسائل مختلف در زمینه های سازه با کیفیت، پارچه مناسب، نصب در زمان مقرر و البته رضایت مشتری به مباحث هزینه ای با دید مشتری مداری نگاه دارد.

نمونه کار ها